wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową.

Oferty należy składać w terminie do 06.04.2023 r. do godz. 14.00, w kancelarii, w siedzibie spółdzielni.
Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Remont balkonów 2023 SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Projekt Umowy balkony 2023