wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych do wiatrołapów wraz z demontażem istniejących.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 21.03.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem ‘DRZWI’ i nazwą oferenta.

Ogłoszenie wymiana drzwi 2024

Przetarg SIWZ

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Projekt Umowy – drzwi 2024