wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostawę i montaż drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych do wiatrołapów wraz z demontażem istniejących.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 26.05.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem ‘DRZWI’ i nazwą oferenta.

Ogłoszenie wymiana drzwi 2023

Drzwi przetarg 2023 SIWZ

DRZWI 2023 Formularz ofertowy zał. 1

DRZWI 2023 Oświadczenie zał. 2

DRZWI 2023 Oświadczenie wizja zał. 3

Projekt Umowy Drzwi 2023 SM Bacieczki