wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na osiedlowe roboty drogowe i posadzkarskie z kostki betonowej w 2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na osiedlowe roboty drogowe z kostki betonowej i posadzkarskie w 2024 r.,

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 23.04.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Drogi osiedlowe” i nazwą oferenta..

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie (zał. 2)

Oświadczenie (zał. 3)

SIWZ – roboty drogowe

Projekt Umowy.