Przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej

Przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej szczytowej ściany fundamentowej wraz z ułożeniem drenażu w budynku ul. Swobodna 56 w Białymstoku.

Formularz ofertowy zał. 1

Informacje o przetargu

Projekt Umowy

Oświadczenie zał. nr 3

Oświadczenie zał nr. 2