Przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych oraz badań i pomiarów urządzeń piorunochronnych

Przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych oraz badań i pomiarów urządzeń piorunochronnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanieokresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych oraz badań i pomiarów urządzeń piorunochronnych w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie wizja zał. nr 3

Przetarg Pomiary instalacji elektrycznej 2019