Przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem

Przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na 5 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 7 i na 3 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 9.

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. nr 3

Projekt umowy

Przetarg – informacje