Przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na 5 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul.Swobodna 7 i na 3 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 9.

Przetarg – informacje

Formularz ofertowy

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Projekt umowy