Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich

Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodnej 33.

Formularz ofertowy zał 1

Oświadczenie zał nr 3

Oświadczenie zał 2

PRZETARG – malowanie elewacji