Polish money salary calculator and a pen

Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko – malarskich – Swobodna 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodnej 18.

Formularz ofertowy

Oświadczenie – zał. 1

Oświadczenie – zał. 2

Przetarg – Swobodna 18