Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich – Swobodna 54

Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich – Swobodna 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodnej 54.

Formularz ofertowy

Oświadczenie – zał. 2

Oświadczenie – Wizja

Przetarg – Swobodna 54