wooden gavel on wooden table, on brown background

Postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie sprawdzenia wentylacji grawitacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie sprawdzenia wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, usługowych i garażach w zasobach Spółdzielni i sporządzenie elektronicznych protokołów.


Ogłoszenie przetarg wentylacja

SIWZ przetarg wentylacja

Oświadczenie zał.3

Formularz ofertowy zał.2

Formularz ofertowy zał.1