wooden gavel on wooden table, on brown background

Postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie sprawdzenia wentylacji grawitacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie sprawdzenia wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, usługowych i garażach w zasobach Spółdzielni i sporządzenie elektronicznych protokołów.


Ogłoszenie przetarg wentylacja
SIWZ przetarg wentylacja
Oświadczenie zał.3
Formularz ofertowy zał.2
Formularz ofertowy zał.1