Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

W związku z informacją Departamentu Gospodarki Komunalnej o wzmożonych kontrolach polegających na weryfikacji poprawności korzystania z pojemników na śmieci, Administracja Osiedla przypomina o konieczności segregacji śmieci, a w szczególności zwracanie uwagi na tzw. odpady resztkowe (artykuły higieniczne, odzież, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego).

Prosimy o zwrócenie uwagi gdzie i jakie śmieci wyrzucamy.

Pismo dotyczące segregacji śmieci

Zasady segregacji odpadów