SM “Bacieczki “ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remonty części pokrycia dachu. Termin składania ofert do dnia 30.06.2021 r. do godz. 14.00.

SM “Bacieczki “ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remonty części pokrycia dachu. Termin składania ofert do dnia 30.06.2021 r. do godz. 14.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remonty części pokrycia dachu w budynku garażu położonego przy ul Swobodnej 25A w Białymstoku.

UWAGA !!!

W nawiązaniu do pisma NT/1107/2021 dotyczącego ogłoszenia przetargu na Wykonanie remontu części pokrycia dachu w budynku garażu przy ul. Swobodnej 25A w Białymstoku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku wydłuża termin składania ofert do dnia

30.06.2021 roku.

Termin wpłaty wadium do dnia 30.06.2021 roku.

Pozostałe warunki specyfikacji pozostają bez zmian.

Przetarg >>>

Formularz ofertowy >>>

Oświadczenie 1 >>>

Oświadczenie 2 >>>

Odpowiedzi na pytania >>>