Polish money salary calculator and a pen

SM “Bacieczki” organizuje przetarg ograniczony na osiedlowe roboty drogowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na osiedlowe roboty drogowe z kostki betonowej w 2020 r., w zakresie wykonania remontu istniejącej drogi dojazdowej na parking przy ulicy Swobodnej w szczycie budynku Swobodna 64.

PRZETARG droga Swobodna 64

Remont DROGI Formularz ofertowy zał 1

Remont DROGI Formularz ofertowy zał 2

Remont DROGI Formularz ofertowy zał 3