gavel on white laptop, selective focus on metal part

SM “Bacieczki” organizuje przetarg ograniczony na wykonanie ogrodzenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na wykonanie ogrodzenia pomiędzy boiskiem sportowym a parkingiem w pobliżu budynków Łagodna 1 i Swobodna 41.

Formularz ofertowy zał. 2

Formularz ofertowy zał. 3

Formularz ofertowy zał. 1

PRZETARG