SM “Bacieczki” wznawia popołudniowe dyżury przyjmowania interesantów.

SM “Bacieczki” wznawia popołudniowe dyżury przyjmowania interesantów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w  Białymstoku uprzejmie informuje, że biuro Spółdzielni wznawia popołudniowe dyżury w zakresie przyjmowania interesantów. Dyżury będą odbywały się jeden raz w tygodniu (wtorek).

Obecnie przyjęcia interesantów możliwe są w godzinach:

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 17:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 15:00