Spis kontrolny wodomierzy

SM” Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.

Wobec powyższego prosimy o udostępnienie mieszkania w dniach

L.p BUDYNKI DATA  ODCZYTU
1

2

3

4

5

6

Swobodna 2, Swobodna 5

Szeroka 6,Szeroka 8

Szeroka 7,Szeroka 10

Swobodna 12,Swododna 14

Swobodna 16, Swobodna 18

Swobodna 7 Swobodna 9

16.05.2016 r.
1

2

3

4

5

6

Swobodna 17

Swobodna 19,21

Swobodna 28

Swobodna 30, 32

Swobodna 34 seg A,B

Swobodna 34 seg C,D

17.05.2016 r.
1

2

3

4

5

6

Swobodna 36

Swobodna 35, 37

Dworska 7, Swobodna 39

Dworska 9,11,13

Swobodna 33

Dworska 1,3,5

18.05.2016 r.
1

2

3

4

5

6

Swobodna 41

Łagodna 9

Łagodna 7

Łagodna 1.5

Łagodna 3,4

Łagodna 2

19.05.2016 r.
1

2

3

4

5

6

Swobodna 54

Swobodna 56

Swobodna 58

Swobodna 60,Łagodna 14+lokale

Swobodna 62

Swobodna 64

20.05.2016 r.

w godz. 11:00 – 15:00; 16:00 – 19:00

Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.