Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM „Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.

Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

Odczyty odbędą się w godzinach 10:00 –14:00 i 16:00 –18:00

Tel. kontaktowy 85 653 30 90

BUDYNKI DATA ODCZYTU
Swobodna 2, Swobodna 5

Szeroka 6, Szeroka 8

Szeroka 10, Szeroka 7

Swobodna 12, Swobodna 14

Swobodna 16, Swobodna 18

Swobodna 7, Swobodna 9

Szeroka 12A

23.05.2022 r.

poniedziałek

Swobodna 17

Swobodna 19,21

Swobodna 28

Swobodna 30, 32

Swobodna 34 seg. A,B

Swobodna 34 seg. C,D

Jałbrzykowskiego 2

24.05.2022 r.

wtorek

Swobodna 36

Swobodna 35, 37

Dworska 7, Swobodna 39

Dworska 9, 11, 13

Swobodna 33

Dworska 1, 3, 5

Dworska 1A,7A lokale (o godz. 11)

25.05.2022 r.

środa

Swobodna 41

Łagodna 9, Swobodna 45A

Łagodna 7

Łagodna 5, 1

Łagodna 4, 3

Łagodna 2

Swobodna 43+lokale, Swobodna 45

26.05.2022 r.

czwartek

Swobodna 54, Wysoki Stoczek 15

Swobodna 56

Swobodna 58

Swobodna 60, Łagodna 14+lokale

Swobodna 62

Swobodna 64

Swobodna 27+lokale, Swob. 25, 25A

27.05.2022 r.

piątek