Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM „ Bacieczki „ informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

L.p BUDYNKI DATA  ODCZYTU    
1

2

3

4

5

6

Swobodna 2, Swobodna 5

Szeroka 6,Szeroka 8

Szeroka 7,Szeroka 10

Swobodna 12,Swododna 14

Swobodna16, Swobodna 18

Swobodna 7 Swobodna 9

04.06.2018 r.  

1

2

3

4

5

6

Swobodna 17

Swobodna 19,21

Swobodna 28

Swobodna30,32

Swobodna 34 segA,B

Swobodna34 seg C,D

05.06.2018 r.    
1

2

3

4

5

6

Swobodna36

Swobodna 35,37

Dworska 7, Swobodna 39

Dworska 9,11,13

Swobodna 33

Dworska1,3,5

06.06.2018 r.    
1

2

3

4

5

6

Swobodna 41

Łagodna 9

Łagodna 7

Łagodna 1.5

Łagodna3,4

Łagodna 2

07.06.2018 r.    
1

2

3

4

5

6

Swobodna 54

Swobodna 56

Swobodna 58

Swobodna 60,Łagodna 14+lokale

Swobodna 62

Swobodna 64

08.06.2018 r.