Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM “Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

Odczyty odbędą się w godzinach: od 11:00 – 15:00 i od 16:00 – 19:00

L.p BUDYNKI DATA  ODCZYTU
1

2

3

4

5

6

7

Swobodna 2, Swobodna 5

Szeroka 6,Szeroka 8

Szeroka 10,Szeroka 7

Swobodna 12,Swododna 14

Swobodna 16, Swobodna 18

Swobodna 7 Swobodna 9

Szeroka 12 A

25.11.2019 r.
1

2

3

4

5

6

7

Swobodna 17

Swobodna 19,21

Swobodna 28

Swobodna 30,32

Swobodna 34 seg.  A,B

Swobodna 34 seg.  C,D

Jałbrzykowskiego 2

26.11.2019 r.
1

2

3

4

5

6

7

Swobodna 36

Swobodna 35,37

Dworska 7, Swobodna 39

Dworska 9,11,13

Swobodna 33

Dworska 1,3,5

Dworska 1A,7A lokale (o godz.11)

27.11.2019 r.
1

2

3

4

5

6

7

Swobodna 41

Łagodna 9 ,Swobodna 45A

Łagodna 7

Łagodna  5 ,1

Łagodna  4 ,3

Łagodna 2

Swobodna 43+lokale, Swobodna 45

28.11.2019 r.
1

2

3

4

5

6

7

Swobodna 54, Wysoki Stoczek 15

Swobodna 56

Swobodna 58

Swobodna 60,Łagodna 14+lokale

Swobodna 62

Swobodna 64

Swobodna 27+ lokale, Swob.25 ,25A

29.11.2019 r.