Stan Wodomierzy – odczyt

Stan Wodomierzy – odczyt

SM „Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony odczyt stanów wodomierzy w dniach 20.05.2024 – 27.05.2024 r.
Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prosimy o obecność w mieszkaniu i udostępnienie urządzeń pomiarowych.
Odczyty odbędą się w godzinach 10:00 –14:00  i  16:00 –18:00.
Tel. kontaktowy  85 653 30 90
Harmonogram odczytów:
L.p BUDYNKI DATA

ODCZYTU

1 Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14
Szeroka 6, 7, 8, 10
20.05.2024
2 Swobodna 16,17,18,19,21
Swobodna 34 segmenty A, B, C, D
 

21.05.2024

3 Swobodna 28,30,32,33,35,36,37 22.05.2024
4 Swobodna 39,41
Dworska 1, 3, 5, 7,9, 11, 13
Łagodna 9
23.05.2024
5 Swobodna 54
Łagodna 1,2,3,4,5,7
24.05.2024
6 Swobodna 56,58,60,62,64
Łagodna 14 + lokale
27.05.2024