Stan Wodomierzy – odczyt

Stan Wodomierzy – odczyt

SM „Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony odczyt stanów wodomierzy w dniach 23.11 – 01.12.2023 r.

Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Prosimy o obecność w mieszkaniu i udostępnienie urządzeń pomiarowych.

Odczyty odbędą się w godzinach 10:00 –14:00  i  16:00 –18:00.

 

Tel. kontaktowy  85 653 30 90

 

L.p BUDYNKI DATA

ODCZYTU

1 Szeroka 12A
Wys. Stoczek 15
Dworska 1A , 7A + Lokale
23.11.2023
2 Jałbrzykowskiego 2 + Lokale
Swobodna 43 + lokale
Swobodna 45, 45 A
Swobodna 27 + lokale
24.11.2023
3 Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18
Szeroka 6, 7, 8, 10
27.11.2023
4 Swobodna 17, 19, 21, 28, 30, 32,
Swobodna 34 segmenty A, B, C, D
 

28.11.2023

5 Swobodna 33, 35, 36, 37, 39
Dworska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
29.11.2023
6 Swobodna 41
Łagodna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
30.11.2023
7 Swobodna 54, 56, 58, 60, 62, 64,
Łagodna 14 + lokal
01.12.2023