Szlabany – zakończenie prac

Szlabany – zakończenie prac

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ‘BACIECZKI’ INFORMUJE, IŻ ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM SZLABANÓW NA PARKINGU POMIĘDZY  BUDYNKAMI

SWOBODNA 33 – ŁAGODNA 14.

PROSIMY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI  O ZGŁASZANIE  POD NR TEL. 85 653-68-40

ZAPOTRZEBOWANIA NA PILOTY DO SZLABANÓW

W TERMINIE DO DNIA 15.09.2023 R.

O TERMINIE ODBIORU I CENIE PILOTÓW ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.