Polish money salary calculator and a pen

Uchwała nr 8/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”

Uchwała nr 8/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku odbytego w dniu 19 czerwca 2017r. i w dniu 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany sposobu rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania w lokalach Spółdzielni.