Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki niniejszym przedkłada Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni oraz Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wraz z Klauzulą Informacyjną RODO.

Uchwały WZ 2023

SM Bacieczki Pełnomocnictwo na walne zgromadzenie

SM Bacieczki – klauzula informacyjna na walne zgromadzenie członków spółdzielni