Uruchomienie systemu E-BOK

Uruchomienie systemu E-BOK

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bacieczki’’ informuje o uruchomieniu nowego systemu e-BOK umożliwiającego sprawdzenie za pośrednictwem Internetu indywidualnego stanu konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

Aby otrzymać login i hasło dostępu należy:
1. udać się do siedziby Spółdzielni pokój nr. 6 z dowodem tożsamości i wypełnić otrzymany
formularz, lub
2. dokonać rejestracji drogą internetową- w tym celu należy wejść na stronę internetową
Spółdzielni pod adresem www.smbacieczki.pl w zakładkę E-BOK lub bezpośrednio
E-BOK

Po uwierzytelnieniu rejestracji przez pracownika Spółdzielni login i hasło zostaną wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail użytkownika.

Regulamin e-BOK w wersji elektronicznej dostępny jest w zakładce Akty Prawne – Regulaminy.