Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Bacieczki’ prosi wszystkich mieszkańców o zwracanie uwagi na wszelkie budzące podejrzenia zachowania osób, pojawiających się w rejonie miejsc zamieszkania i mieszkań, a także na pojawiające się numeracje na klatkach schodowych, czy tablicach ogłoszeń.

Wzmóżmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach osobom, których nie znamy.

W przypadku zauważenia podejrzanych osób niezwłocznie poinformujmy o tym fakcie policję – tel. 112 lub 997.