wooden gavel on wooden table, on brown background

Wykonanie montażu szlabanu parkingowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie montażu szlabanu parkingowego na podstawie sporządzonej przez oferenta dokumentacji technicznej na parkingu spółdzielni zlokalizowanym w Białymstoku pomiędzy budynkami Swobodna 27 – Łagodna 14.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 8.08.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „MONTAŻ SZLABANU ŁAGODNA 14 – SWOBODNA 27” i pełną nazwą wykonawcy.

Ogłoszenie szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

SIWZ_ Przetarg szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonanie szlabanów 2022

Załącznik nr 1A szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 2 oświadczenie szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 3 Oświadczenie szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14