wooden gavel on wooden table, on brown background

Wykonanie montażu szlabanu parkingowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie montażu szlabanu parkingowego na podstawie sporządzonej przez oferenta dokumentacji technicznej na parkingu spółdzielni zlokalizowanym w Białymstoku pomiędzy budynkami Swobodna 27 – Łagodna 14.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 29.05.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „MONTAŻ SZLABANU ŁAGODNA 14 – SWOBODNA 27” i pełną nazwą wykonawcy.

Ogłoszenie_szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

SIWZ_Przetarg_szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 1_Formularz_ofertowy wykonanie szlabanów 2022

Załącznik nr 1A_szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 2_oświadczenie_szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14

Załącznik nr 3_Oświadczenie_szlaban pomiędzy Swobodna 27 – Łagodna 14