wooden gavel on wooden table, on brown background

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania w budynku biurowym w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 25.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 29.05.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania w budynku biurowym w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 25” i pełną nazwą wykonawcy.

Ogłoszenie System alarmowy Swobodna 25

SIWZ System alarmowy Swobodna 25

Zał 1_Formularz_ofertowy_System alarmowy Swobodna 25

Zał 2_Oświadczenie_System alarmowy Swobodna 25

Zał 3_Oświadczenie_System alarmowy Swobodna 25