Zawiadomienie – uchwały Walnego Zgormadzenia

Zawiadomienie – uchwały Walnego Zgormadzenia

Zawiadomienie o wynikach głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie SM „Bacieczki” w dniu 27.07.2022r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” uprzejmie informuje, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj.Dz.U. z 2021r. poz.648) w dniu 27 lipca 2022r. w wyniku przeprowadzonego głosowania na piśmie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Bacieczki” następujące uchwały:

 

 1. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

Głosowanie: za – 58, przeciw – 21, wstrzymało się – 10.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

Głosowanie: za – 59, przeciw – 20, wstrzymało się – 9.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.

Głosowanie: za – 57, przeciw – 20, wstrzymało się – 10.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku.

Głosowanie: za – 54, przeciw – 14, wstrzymało się – 21.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku.

Głosowanie: za – 54, przeciw – 16, wstrzymało się – 18.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 roku.

Głosowanie: za – 55, przeciw – 14, wstrzymało się – 20.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 7/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.

Głosowanie: za – 55, przeciw – 12, wstrzymało się – 19.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.

Głosowanie: za – 54, przeciw – 14, wstrzymało się – 19.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Głosowanie: za – 56, przeciw – 14, wstrzymało się – 17.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 10/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.

Głosowanie: za – 58, przeciw – 9, wstrzymało się – 22.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 11/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.

Głosowanie: za – 56, przeciw – 8, wstrzymało się – 25.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 12/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.

Głosowanie: za – 58, przeciw – 6, wstrzymało się – 25.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 13/2022 w sprawie przyjęcia informacji z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2017- 2019.

Głosowanie: za – 63, przeciw – 9, wstrzymało się – 17.

Uchwała została podjęta.

 1. Uchwała Nr 14/2022 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań.

Głosowanie: za – 49, przeciw – 23, wstrzymało się – 16.

Uchwała została podjęta.

 

 1. Uchwała Nr 15/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019r.
 • udzielić absolutorium Panu Markowi Wasilewskiemu – Prezesowi Zarządu

za okres  od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  34

przeciw:  29

wstrzymało się:  24

Nie udzielono absolutorium.

 

2)  udzielić absolutorium Pani Ninie Oleksza – Zastępcy Prezesa ds.

Ekonomicznych – Głównemu Księgowemu za okres  od 01.01.2019r. do

31.12.2019r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  36

przeciw:  30

wstrzymało się:  21

Nie udzielono absolutorium.

3)  udzielić absolutorium Pani Ewie Leszko  –  Członkowi Zarządu

za okres  od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  35

przeciw:  26

wstrzymało się:  24

Nie udzielono absolutorium.

 

 1. Uchwała Nr 16/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020r.

1)  udzielić absolutorium Panu Markowi Wasilewskiemu – Prezesowi Zarządu

za okres  od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  28

przeciw:  39

wstrzymało się:  20

Nie udzielono absolutorium.

2)  udzielić absolutorium Pani Ninie Oleksza – Zastępcy Prezesa ds.

Ekonomicznych – Głównemu Księgowemu za okres  od 01.01.2020r. do

31.05.2020r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  36

przeciw:  34

wstrzymało się:  18

Nie udzielono absolutorium.

3)  udzielić absolutorium Pani Ewie Leszko  –  Członkowi Zarządu

za okres  od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  36

przeciw:  33

wstrzymało się:  17

Nie udzielono absolutorium.

4)  udzielić absolutorium Pani Jolancie Półtorak  – Zastępcy Prezesa ds.

Ekonomicznych – Głównemu Księgowemu za okres  od 01.08.2020r. do

31.12.2020r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  35

przeciw:  32

wstrzymało się:  20

Nie udzielono absolutorium.

 

 1. Uchwała Nr 17/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021r.

1)  udzielić absolutorium Panu Markowi Wasilewskiemu – Prezesowi Zarządu

za okres  od 01.01.2021r. do 15.06.2021r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  31

przeciw:  37

wstrzymało się:  19

Nie udzielono absolutorium.

2)  udzielić absolutorium Pani Jolancie Półtorak – Zastępcy Prezesa ds.

Ekonomicznych – Głównemu Księgowemu za okres  od 01.01.2021r. do

31.12.2021r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  37

przeciw:  33

wstrzymało się:  19

Nie udzielono absolutorium.

3)  udzielić absolutorium Pani Ewie Leszko  –  Członkowi Zarządu

za okres  od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  40

przeciw:  31

wstrzymało się:  18

Nie udzielono absolutorium.

4)  udzielić absolutorium Pani Lilii Borzym  – Członkowi Zarządu

za okres  od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało:  50

przeciw:  23

wstrzymało się:  15

Udzielono absolutorium.

 

Protokół z przebiegu głosowania z dnia 27 lipca 2022r. sporządzony przez notariusza i uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są dostępne w biurze Spółdzielni (w godzinach pracy Spóldzielni).

 

Zawiadomienie o wynikach pisemnego głosowania