Zmiana godzin pracy Spółdzielni

Zmiana godzin pracy Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w  Białymstoku uprzejmie informuje, że Spółdzielnia  w 2024 roku pełni  dyżury w zakresie przyjmowania mieszkańców.

Dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” dostępni są dla Państwa w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 17:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 15:00