Zmiana miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że od 01.11.2021r. zgodnie z Uchwałą nr XLI/605/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16.08.2021r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i wynosi:

  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 40 m2                               – 20,00 zł.
  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni od 40 m2 do 80,0m2    – 44,00 zł.
  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2               – 56,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że został przyjęty program osłonowy dla osób samotnie zamieszkujących w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40,00 m2. W celu przyznania pomocy finansowej należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Klepacka 18 tel. 85 748 98 59.

Zarząd SM „Bacieczki”