Polish money salary calculator and a pen

Przetarg nieograniczony na osiedlowe roboty drogowe i posadzkarskie z kostki betonowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg nieograniczony na osiedlowe roboty drogowe i posadzkarskie z kostki betonowej w 2019 r., w zakresie:

  1. Wykonanie remontu parkingu przy ulicy Swobodnej w sąsiedztwie budynków Swobodna 41 i Łagodna 1 zgodnie z projektem;
  2. Wykonanie rozbudowy parkingu przy ul. Dworskiej w sąsiedztwie budynków Dworska 1 – 3 – 11 zgodnie z projektem;
  3. Wykonanie placu manewrowego w sąsiedztwie budynków Swobodna 56 – 58 i Wysoki Stoczek 15;
  4. Wykonanie remontu chodnika w sąsiedztwie budynków Swobodna 62-64;
  5. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Swobodna 28 (I, II, IV, V, VI klatka schodowa);
  6. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynkach Swobodna 58, 60, 64;
  7. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynkach Swobodna 36;
  8. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynkach Swobodna 39;
  9. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynkach Swobodna 17;
  10. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynkach Swobodna 9.

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie wizja zał. nr. 3

Oświadczenie zał 2

PRZETARG – Parking 2019