Komunikat Członków Rady Nadzorczej SM “Bacieczki”

Komunikat Członków Rady Nadzorczej SM “Bacieczki”

Szanowni Mieszkańcy!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez Radę Nadzorczą SM “Bacieczki”, dotyczącymi optymalizacji kosztów Spółdzielni oraz zwiększenia przejrzystości jej działania.

Komunikat członków RN SM “Bacieczki”