wooden gavel on wooden table, on brown background

Postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 22 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów spółdzielni.

Przetarg Pomiary instalacji elektrycznej 2024 Ogłoszenie

Przetarg Pomiary instalacji elektrycznej 2024 SIWZ

Przegląd instalacji elektrycznej 2024 Formularz ofertowy zał. 1

Przegląd instalacji elektrycznej 2024 oświadczenie zał. 2

Przegląd instalacji elektrycznej 2024 oświadczenie zał. 3