wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg na wyłonienie wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu balkonów wraz z wymianą balustrad.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu balkonów wraz z wymianą balustrad z wypełnieniem, z płyt azbestowo-cementowych w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 5.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 31.10.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „OFERTA – dokumentacja techniczna Swobodna 5” i pełną nazwą wykonawcy.

Ogłoszenie projekt remontu balkonów Swobodna 5 2023

SIWZ Przetarg projekt remontu balkonów Swobodna 5 2023

Przetarg 2023 projekt Swobodna 5 Formularz ofertowy zał. 1

Przetarg 2023 projekt Swobodna 5 oświadczenie zał. 2

Przetarg 2023 projekt Swobodna 5 oświadczenie zał. 3