Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na klatkach schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodna 2 , Swobodnej 5, Swobodnej 18, Swobodnej 28.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 13.03.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem ‘REMONT POSADZKI SWOBODNA 2, 5, 18, 28’ i nazwą oferenta..

Aktualizacja

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

SIWZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Projekt Umowy