wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostawę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na dostawę wodomierzy mieszkaniowych w ilości 519 szt., w tym: 264 szt. do wody zimnej i 255 szt. do wody ciepłej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15 0 756 Białystok do dnia 12.05.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Wodomierze” i pełną nazwą wykonawcy

Wodomierze przetarg 2023 Ogłoszenie

Wodomierze przetarg 2023 SIWZ

Wodomierze zał. 1

Wodomierze zał. 2

Wodomierze zał. 3

Umowa wodomierze – projekt 2023r