Przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej

Przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej szczytowej ściany fundamentowej wraz z ułożeniem drenażu w budynku ul. Swobodna 56 w Białymstoku.

Przetarg >>>

Formularz ofertowy zał. 1 >>>

Oświadczenie zał. 2 >>>

Oświadczenie zał. 3 >>>

Projekt umowy >>>