Polish money salary calculator and a pen

Przetarg ograniczony na wykonanie prac naprawczych sieci kanalizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku, 15-756 Białystok, ul. Swobodna 25 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie prac naprawczych sieci kanalizacyjnych.

Przetarg informacja

Projekt umowy

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3