Polish money salary calculator and a pen

Przetarg ograniczony na wykonanie robót dociepleniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót dociepleniowych w zakresie zakotwienia istniejącej ściany licowej i ocieplenia ściany zewnętrznej szczytowej w technologii BSO budynku położonego przy ul Swobodnej 27.

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie wizja zał. nr 3

Oświadczenie zał. 2

PRZETARG