Polish money salary calculator and a pen

Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich w zakresie remontu fragmentu elewacji od strony ulicy wraz z remontem posadzek 8 balkonów budynku położonego przy ul. Jałbrzykowskiego 2

Formularz ofertowy zał 1

Oświadczenie zał nr 3

Oświadczenie zał 2

PRZETARG – malowanie elewacji Jałbrzykowskiego 2 – 2018