Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko – malarskich – Swobodna 12

Przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko – malarskich – Swobodna 12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót tynkarsko-malarskich w zakresie remontu elewacji od strony klatek schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodnej 12.

Przetarg – Swobodna 12

Oświadczenia – Wizja

Oświadczenie zał. 1

Oświadczenie zał. 2