wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg – wymiana pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie wymiany pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 22.04.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Wymiana daszków nad wejściami do klatek schodowych” i pełną nazwą wykonawcy

Ogłoszenie zadaszenia klatki schodowe Dworska 1a i Swobodna 43

SIWZ_Przetarg zadaszenia klatki schodowe Dworska 1a i Swobodna 43

Zał. 1 Formularz ofertowy wymiana daszków

Załacznik 1a – Swobodna 43

Załacznik 1b – Dworska 1a

Załacznik 1c – Dworska 1a

Zał. 2 Oświadczenie daszki

Zał. 3 Oświadczenie daszki