SM “Bacieczki” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania robót remontowych

SM “Bacieczki” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania robót remontowych

Spółdzielnia mieszkaniowa “Bacieczki” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania robót remontowych (remont balkonów).

 

Formularz ofertowy zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Formularz ofertowy zał. 3

SIWZ Remont balkonów