SM Bacieczki ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej szczytowej ściany fundamentowej

SM Bacieczki ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej szczytowej ściany fundamentowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej szczytowej ściany fundamentowej wraz z ułożeniem drenażu w budynku ul. Swobodna 56 w Białymstoku.

Formularz ofertowy

Oświadczenie – zał 3

Oświadczenie – zał 2

 Przetarg – informacja