SM “Bacieczki” ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych.

SM “Bacieczki” ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych.

Formularz ofertowy zał. 1

Oświadczenie wizja zał nr. 3

Oświadczenie zał. 2

Przetarg