Polish money salary calculator and a pen

SM “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie następujących robót remontowych:

  1. Remont 6 logii balkonów wraz z remontem posadzek, słupów i wsporników balkonów w budynku położonym przy ul. Szeroka 12A
  2. Ocieplenia ścian piwnic w technologii BSO budynku położonego przy ul Swobodnej 19.

Formularz ofertowy zał 1

Oświadczenie 2

PRZETARG

Oświadczenie 3