SM “Bacieczki” w Białymstoku zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej węzłów cieplnych indywidualnych, sieci cieplnych i przyłączy ciepłowniczych

SM “Bacieczki” w Białymstoku zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej węzłów cieplnych indywidualnych, sieci cieplnych i przyłączy ciepłowniczych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej węzłów cieplnych indywidualnych, sieci cieplnych i przyłączy ciepłowniczych do istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Łagodnej 2, 4 oraz Swobodnej 33, 35 i 37.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Przetarg

Warunki techniczne przył. ENEA Łagodna 2

Warunki techniczne przył. ENEA Łagodna 4

Warunki techniczne przył. ENEA Swobodna 33

Warunki techniczne przył. ENEA Swobodna 35

Warunki technicze przył. ENEA Swobodna 37